CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm đang kinh doanh tại.

Sản phẩm “Không bị lỗi”  hoặc “Bị lỗi” do NGƯỜI SỬ DỤNG: Khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Close Menu

Gọi Ngay

×

Cart